Site Duyuruları

Bütünleme Sınavları - Re-sit Exams

Bütünleme Sınavları - Re-sit Exams

by Yard. Doç. Dr. Ahmet ARNAVUT -
Number of replies: 0

Değerli öğrenciler,

Bu duyuru sadece UZEM dersleri için geçerlidir. Diğer dersleriniz için lütfen ders öğretim elemanlarınız ile iletişime geçiniz.

***UZEM derslerinden FF-DD ve DC alan tüm öğrenciler bütünleme sınavına girme hakkına sahiptirler.

***Bütünleme sınavları 60 üzerinden değerlendirilecektir. Eğer final sınavlarının bir tanesine veya ikisine de girmişseniz,  bütünleme sınavınız daha önce girmiş olduğunuz FİNAL SINAVLARINIZIN YERİNE sayılacaktır.  

***Notu CC veya daha yüksek olan öğrenciler bütünleme sınavına girerlerse, sınavları GEÇERSİZ sayılacaktır.

***Notu DD veya DC olan öğrencilerin bütünleme sınavına girme zorunlulukları YOKTUR.

Dear students,


This announcement is in effect ONLY for UZEM courses. For other courses, please contact your instructors.

*** All students, who took  FF-DD and DC from the UZEM courses, have the right to take the resit exam.

***Resit exams will be evaluated as 60 points. If you have taken one or both of the final exams, your resit exam will count in place of your FINAL EXAMS you have already taken.

*** If students with a grade of CC or higher attempt to take the resit  exam, the exams will be considered INVALID.

*** Students whose grades are DD or DC are NOT required to take the resit exam.