Site Duyuruları

Yaz okulu dersleri - Summer semester courses

by Yard. Doç. Dr. Ahmet ARNAVUT -

Değerli öğrenciler,

Yaz okulunda UZEM derslerini (Tarih 1-2, Türk Dili  1-2, İngilizce 1-2) alan öğrenciler en kısa sürede bana hangi dersi aldıklarını bu sistem üzerinden mesaj olarak yazsınlar.

Dear students,

Students who are taking UZEM courses (Turkish 1-2, English 1-2, History 1-2) during summes semester, please send me a message via this system as soon as possible.

Bütünleme Sınavları - Re-sit Exams

by Yard. Doç. Dr. Ahmet ARNAVUT -

Değerli öğrenciler,

Bu duyuru sadece UZEM dersleri için geçerlidir. Diğer dersleriniz için lütfen ders öğretim elemanlarınız ile iletişime geçiniz.

***UZEM derslerinden FF-DD ve DC alan tüm öğrenciler bütünleme sınavına girme hakkına sahiptirler.

***Bütünleme sınavları 60 üzerinden değerlendirilecektir. Eğer final sınavlarının bir tanesine veya ikisine de girmişseniz,  bütünleme sınavınız daha önce girmiş olduğunuz FİNAL SINAVLARINIZIN YERİNE sayılacaktır.  

***Notu CC veya daha yüksek olan öğrenciler bütünleme sınavına girerlerse, sınavları GEÇERSİZ sayılacaktır.

***Notu DD veya DC olan öğrencilerin bütünleme sınavına girme zorunlulukları YOKTUR.

Dear students,


This announcement is in effect ONLY for UZEM courses. For other courses, please contact your instructors.

*** All students, who took  FF-DD and DC from the UZEM courses, have the right to take the resit exam.

***Resit exams will be evaluated as 60 points. If you have taken one or both of the final exams, your resit exam will count in place of your FINAL EXAMS you have already taken.

*** If students with a grade of CC or higher attempt to take the resit  exam, the exams will be considered INVALID.

*** Students whose grades are DD or DC are NOT required to take the resit exam.

UZEM notlarınızı görebilirsiniz

by Yard. Doç. Dr. Ahmet ARNAVUT -

Değerli öğrenciler,

Almış olduğunuz UZEM derslerinin sınavlarına tıklayarak, her bir sınavdan almış olduğunuz notu görebilirsiniz. Notlarınızı toplayıp harf notunuzu elde ederken daha önce buradan yapılmış olan duyuruları ve de notlandırma cetvelini göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Örneğin; her iki vize sınavına girmiş ve daha sonra vize telafi sınavına da girmiş iseniz, telafi sınavın notunuz geçerlidir. Herhangi bir vize sınavına girip telafi sınavına da girmiş iseniz, yine telafi sınav notunuz geçerli notunuzdur. Bu durumda, toplam puanınız harf notunuzu yansıtmıyor ise, bana veya ilgili ders öğretim elemanına ulaşarak düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

**Bütünleme sınavı ile ilgili duyurular en kısa sürede yapılacaktır.

ÖNEMLİ DUYURU - IMPORTANT ANNOUNCEMENT

by Yard. Doç. Dr. Ahmet ARNAVUT -
***UZEM dersleri bütünleme sınavları bir hafta ertelenmiştir. Sınavlar gelen hafta aynı gün ve saatte gerçekleştirilecektir.

***UZEM derslerinin notları 12 Haziran CUMA günü öğrenci sisteminizde (Einstein) duyurulacaktır.

***Eğer öğrenci sisteminizde (Einstein sistemi) aldığınız ders kayıtlı görünmüyorsa en kısa sürede danışmanınıza ulaşmanız ve dersi sisteminize eklettirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde notunuzu öğrenmeniz mümkün olmayacaktır!!!

***Güncellenmiş bütünleme sınav takvimini ekte bulabilirsiniz.

ENGLISH

*** UZEM courses re-sit exams have been postponed to the following week. The xams will be held on the same day and at the time in the coming week.

***The letter grades of the UZEM courses will be available on your on student system (Einstein system) on Friday, June 12.

*** If the courses (Einstein system) do not appear on your system, you should contact your advisor as soon as possible. Otherwise, you will not be able to access your letter grade !!!

***You can find attached the updated re-sit exam schedule.

Older topics...