Site Duyuruları

UZEM sınavları / UZEM quizzes

by Yard. Doç. Dr. Ahmet ARNAVUT -

Değerli öğrenciler,

UZEM sınavları önümüzdeki haftadan itibaren her hafta bir sınav olacak şekilde gerçekleşecektir. Bu sınavlardan aldığınız sonuçlar toplanarak dönem sonunda final notunuz ortaya çıkacaktır. Duyurunun ekinde ilgili sınav tarihleri ve saatleri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Öğrenci sisteminizde kayıtlı olduğunuz derslerin kodlarına dikkat ederek yanlış sınava girmemeye ve sınav kaçırmamaya özen gösteriniz. Sınav puanlamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır.

Girne Üniversitesi / Uzaktan Eğitim Merkezi

Dear Students,

UZEM exams will be held every week including one exam each week, starting from next week. By collecting the results from these exams, the final grade will appear at the end of the semester. In the attachment of the announcement, information about the relevant exam dates and times can be found. Be careful not to take the wrong exam and not to miss the exam by paying attention to the course codes registered in the student system. Detailed information about the exam percentages/scores  will be shared with you later.

University of Kyrenia / Distance Learning Center

UZEM Dersleri Telafi Sınavları-UZEM Courses Make-Up Exams

by Yard. Doç. Dr. Ahmet ARNAVUT -

Değerli öğrenciler,

Yarından itibaren başlayarak UZEM derslerinin telafi sınavları bu hafta içerisinde yapılacaktır. Eğer iki adet vize sınavının herhangi birine girmemişseniz telafi sınavına girme hakkınız vardır. Telafi sınavına girmeniz durumunda daha önce girmiş olduğunuz vize sınavı geçersiz sayılacaktır, çünkü bir adet telafi sınavının puanı, iki tane vize sınavına eşit olacaktır. İki vize sınavına giren bir öğrenci telafi sınavına girerse, telafi sınavı geçersiz sayılacaktır. Telafi sınavlarına girebilmek için dilekçe göndermenize veya mail göndermenize gerek yoktur. Başarılar dilerim.

Dear students,

Make up exams for UZEM courses starting tomorrow. If you have not taken one or both of the two midterm exams, you have the right to take a make-up exam. If you take the make-up exam, the midterm exam you have entered before will be considered invalid because the score of one make-up exam will be equal to two midterm exams. If a student who takes two midterm exams takes the make-up exam, the make-up exam will be invalid. You do not need to send a petition or send an e-mail to take the make-up exams. Good luck.UZEM sınavları hakkında duyuru

by Yard. Doç. Dr. Ahmet ARNAVUT -

Merhaba arkadaşlar, yoğun sorularınız üzerinde bir kaç madde olarak sizlere bu açıklamaları yapma gereksinimi duymuş bulunmaktayım. Duyurularım tüm UZEM dersleri için (AIT, ING ve TUR) geçerlidir.

*Sistemde UZEM derslerinin Bahar dönemi versiyonları yani 2'leri açık durumdadır. Sınavlara girebilmek için bu derslere kendi kaydınızı yapmanız gerekmektedir.

*Sistemde UZEM derslerinin 2'leri tek bir ders olarak açılmıştır. Derslerin kredisiz versiyonları (152) için farklı bir ders açık değildir. Yine aynı dersin farklı kodudur. Yani kayıt yapmanız gereken ders aynıdır.

*Yıllık fakülteler için (Hukuk, Diş H. ve Tıp) öğrenciler derslerin vize sınavlarına Ocak ayında girmişlerdir. Bu dönem yıllık fakültelerde okuyan öğrenciler derslerin 2. yani Bahar dönemi kodlularına kayıt olarak sadece 2 adet FİNAL sınavına gireceklerdir. 

*Güz dönemi dersleri yani derslerin 101 kodlularının sınavları sadece MEZUN durumunda olan öğrenciler için geçerlidir! Haziran ayında mezun olmayacaksanız bu dersleri gelecek Güz döneminde alma hakkınız vardır.

Older topics...